Wiesner-Hager: Contact

Dlouhodobá spolupráce, která mě pořád baví. Rakouský výrobce kancelářského nábytku Wiesner-Hager jednou za půl roku vydává časopis „Contact“, který překládám do češtiny. O nábytek tam sice jde, ale ne prvoplánově. Wiesner-Hager se profiluje jako firma, která dopředu čuje trendy, pokud už je rovnou nenastavuje. Texty jsou o tématech jako „New Work“, práce založená na aktivitě, kanceláře budoucnosti, užitečné aplikace, případové studie, nejzajímavější architektonické koncepty ze světa.

Je zajímavé sledovat, jak se ta témata přelévají – home office je chvíli in, chvíli out. Chvíli je moderní strohost, teď je zase v módě útulnost a zeleň. No prostě, schválně si Contact přečtěte.

Kromě toho taky pro WH píšu různé PR články a jsem k ruce, když je potřeba něco upravit, zkorigovat a přepsat.